Source: Thaibrt Blog

Thaibrt Blog Bioresonance Therapy กับบทบาทในการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพและการรักษาโรค

เรื่อง : นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูลสามหลวงสหคลินิกwww.samluangclinic.com Bioresonance Therapy กับบทบาทในการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพและการรักษาโรค生物共振疗法与防治保健作用 -ความเชื่อที่ว่า "หมอที่เก่งที่สุดคือตัวเรา" -ร่างกายมนุษย์มีความสามารถในการรักษาตัวเอง (the body's ability to heal itself) -ในภาวะที่เหมาะสม ร่างกายจะสามารถ "ปรับสภาพตัวเอง เข้าสู่สมดุลได้" การเปลี่ยนแปลงความเชื่อจากเดิมที่ว่า การเกิดโรคและอาการที่ไม่สบายต่างๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของสารชีวเคมีของร่างกาย ทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์ผิดเพี้ยนมาเป็นความคิดของฟิสิกส์สมัยใหม่ที่ว่า การสื่อสารของเซลล์ต่างๆ เป็นการสื่อสารกันด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้แนวทางการรักษาโรคด้วยยาเคมี ซึ่งมีผลข้างเคียงอย่างมาก รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืนในระยะยาวเพราะเข้าไปแก้ที่ปลายเหตุ และยังเป็นการเพิ่มสารพิษ สิ่งแปลกปลอม เข้าไปในระบบต่างๆของร่างกาย ซึ่งจะมีผลต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของเซลล์และอวัยวะต่างๆ ทำให้การส่งคลื่นความถี่ผิดปกติ ไม่เป็นธรรมชาติ สร้างปัญหายุ่งยากซับซ้อนของการสื่อสารระหว่างเซลล์มากขึ้น วิธีสร้างสมดุลของแพทย์แผนจีนโบราณ ในการต่อสู้กับโรภัยไข้เจ็บคือ การพยุงเจิ้งชี่และการขับเสียชี่ (สิ่งก่อโรค) (扶正祛邪) 1.การขับเสียชี่(祛邪) หรือสิ่งก่อโรค (ปัจจัยภายนอก) การทดลองของ Franz Morell (ชาวเยอรมัน ปี 1977) พบว่า การใช้คลื่นความถี่ธรรมชาติที่ตรงข้าม (Inverting Information) จะสามารถทำลายสิ่งก่อโรคจากภายนอก เช่นไวรัส, เชื้อรา, แบคทีเรีย, หรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆได้ การรับความถี่ที่ผิดปกติของผู้ป่วยแล้วปรับคลื่นความถี่นั้นในทิศทางตรงข้ามส่งกลับเข้าไปในตำแหน่งผิดปกติของอวัยวะนั้น จึงเป็นการใช้คลื่นรักษาหรือขจัดสารพิษสิ่งแปลกปลอม ในร่างกาย ที่มีความจำเพาะกับบุคคลและอวัยวะที่มีปัญหา เป็นพื้นที่จำเพาะที่ค้นพบความผิดปกติเท่านั้น เป็นการใช้คลื่นที่มีความจำกัดขอบเขตและเป็นปัจเจกตามสภาพที่เป็นจริงของผู้ป่วยแต่ละราย บางคนเรียกวิธีนี้ว่า BRT (Bioresonance therapy) หรือ Mora therapy (ใช้ชื่อของ Franz Morell และ Erich Rasche) 2.การพยุงเจิ้งชี่ (扶正)หรือเสริมปัจจัยภายใน การปรับสภาพให้เซลล์หรืออวัยวะอยู่ในภาวะอุดมคติหรือภาวะธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้กลไกการรักษาตัวเองและศักยภาพในการขับสิ่งแปลกปลอมของร่างกายสมบูรณ์ที่สุด(แพทย์จีนใช้การปรับสมดุลยินหยางเลือดและพลัง调和阴阳气血) วิธีการนี้จะใช้คลื่นที่มีความถี่ที่เป็นคลื่นธรรมชาติเข้าไปปรับเสริมให้คลื่นที่มีลักษณะพลังอ่อนแอหรือมีความถี่น้อย กลับเข้าสู่ภาวะที่มีพลังมากขึ้น แข็งแรงขึ้น เหมาะสำหรับภาวะพร่อง ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากร่างกายพร่อง หรือร่างกายอ่อนแอจากการเป็นโรคนานๆ บางคนเรียกการใช้คลื่นนี้ว่า การปรับคลื่นความถี่ทดแทน (Frequency compensation) หรือ META therapy สรุปจุดมุ่งหมายในการการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพและรักษาโรคมี 2 ด้าน คือ 1.ฟื้นการทำงานของเนื้อเยื่ออวัยวะ (เสริมเจิ้งชี่) เสริมสภาพร่างกายกลับสู่สมดุลเป็นหลัก ทำให้ศักยภาพในการรักษาตัวเอง (Healing power) หรือพลังธรรมชาติของร่างกายทำงานปกติ 2.ขจัดสิ่งก่อโรค สิ่งแปลกปลอม ไม่ว่าจะเป็นไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อรา และลดการอักเสบ (ขจัดเสียชี่) เมื่อหมอของร่างกายทำงาน การใช้ยาจากภายนอกก็จะน้อยลง ร่างกายก็จะได้รับการกระทบจากสารเคมี หรือสิ่งแปลกปลอมที่จะมาทำลายสมดุลในระยะยาวน้อยลงด้วย บทบาทของการรักษาด้วย Bioresonance จึงมีบทบาทในการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และช่วยในการบำบัดรักษาโรคต่างๆ กว้างขวาง ร่วมกับการรักษาโรคแบบแพทย์แผนปัจจุบัน และจะช่วยทำให้เราพึ่งพายาจากภายนอกน้อยลง ใช้ยาในร่างกายเป็นหลักมากขึ้น ทั้งยังเป็นการจะป้องกันการเกิดโรคแต่เนิ่นๆ ปัจจุบันการรักษาแบบนี้ ได้ถูกนำมาใช้ปรับสมดุลของโรคในระบบต่างๆเช่น -โรคภูมิแพ้ต่างๆ โรคผิวหนัง ผื่นคัน โรคหืดหอบ -โรคของระบบประสาทต่างๆ การนอนไม่หลับ การทำงานของสมองมากเกินไป -โรคของประสาทส่วนปลาย การปวดศีรษะไมเกรน การปวดศีรษะจากความเครียด -โรคการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ -โรคของระบบทางเดินอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร -โรคตับ ถุงน้ำดี -โรคของระบบฮอร์โมนต่างๆ -การขับสารพิษ สิ่งแปลกปลอมต่างๆ ในร่างกาย -การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเกิดมะเร็ง -การกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในต่างๆ ให้ทำงานเข้าสู่ภาวะสมดุล ทั้งหมดนี้ บางครั้งสามารถเป็นบทบาทหลัก หรือบางครั้งมีบทบาทเสริม ร่วมกับการแพทย์แผนจีน การแพทย์ทางเลือกต่างๆและการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยหลักการคือ การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันและรักษาโรคด้วยศักยภาพของร่างกายเราเอง

Read full article »
Est. Annual Revenue
$5.0-25M
Agree?
Est. Employees
100-250
Agree?
CEO Avatar

CEO

Update CEO

CEO Approval Rating

- -/100Thaibrt's headquarters is located in Nobby Beach, Queensland. Thaibrt generates $88.8K in revenue per employee