Source: Thaibrt Blog

Thaibrt Blog - แนวโน้มของ Energy Medicine (ตอน 2)

เรื่อง : นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูลสามหลวงสหคลินิกwww.samluangclinic.com Energy Medicineจุดร่วมของแพทย์ทางเลือก กับ การแพทย์แผนปัจจุบัน (ตอน 2) เนื่องจากคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส่งออกมาจากเนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ รวมทั้งที่ส่งมาจากเชื้อโรคในร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในและรอบตัวเรา ทำให้การจับสัญญาณและแยกแยะคลื่นความถี่ของเนื้อเยื่ออวัยวะภายในที่แม่นยำและมีความละเอียดขนาดเล็กเป็นไปได้ยาก จึงต้องใช้เทคโนโลยีในการแยกแยะวิเคราะห์ การแกว่งตัวของความถี่ต่างๆที่มีผลกระทบหรือแทรกซ้อนต่อกัน ซึ่งต้องเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง เรียกว่า Non - Linear Systems Analysis หรือ NLSการส่งคลื่นสัญญาณจำเพาะจากเซนเซอร์(Sensor)ที่มีความไหวสูง ไปยังอวัยวะเนื้อเยื่อที่ต้องการผ่านบริเวณไฮโปธารามัส แล้วจับสัญญาณที่อวัยวะนั้น นำมาขยายสัญญาณ ส่งมาแปรผลเป็นระดับพลังงานต่างๆด้วยการแสดงเป็นสี เช่น สีขาว อยู่ในภาวะสมบูรณ์ สีเหลือง อยู่ในภาวะปกติ สีเขียว อยู่ในภาวะเครียด สีแดง อยู่ในภาวะเริ่มเสียสมดุล สีน้ำเงิน อยู่ในภาวะเสียสมดุล สีดำ อยู่ในภาวะเสียสมดุล ภาวะเสื่อม (เนื้อเยื่อถูกทำลาย)แนวทางการป้องกันหรือรักษาโรค แนวทางในการป้องกันและรักษาโรคของการแพทย์แผนจีน ใช้หลักการ 1. ปรับสมดุลยินหยาง : การปรับคลื่นความถี่ โดยเพิ่มพลังร้อน (เสริมหยาง) หรือลดความร้อน (เสริมยิน) จากอาหาร, สมุนไพร, การฝังเข็มหรือรมยา 2. การปรับการไหลเวียนพลังไม่ให้ติดขัด คือ ทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์หรืออวัยวะราบรื่น โดยการส่งความถี่หรือคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสม ไม่ติดขัด, ไม่ถูกรบกวน เช่นการฝังเข็มทะลวงหรือปรับพล้งลมปราณ 3. พยุงเจิ้งชี่และขับเสียชี่ (สิ่งก่อโรค) เสริมภาวะสมดุลพื้นฐานของร่างกายและขจัดสิ่งก่อโรคออกจากร่างกาย Bioresonance มาจาก Bio คือ ชีวิต Resonance คือการพ้อง การคล้องจ้อง สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เซลล์ทุกเซลล์จะก่อความถี่จำเพาะก่อรูปเป็นสนามแม่เหล็กรวมของอวัยวะหรือร่างกายทั้งร่างกาย เราสามารถหาความผิดปกติจากคลื่นความถี่ที่ส่งออกมา ในทางกลับกันสามารถใช้คลื่นที่เหมาะสมไปปรับสภาพให้ปกติเข้าสู่ภาวะปรับสมดุล การปรับคลื่นสู่ภาวะธรรมชาติมีวิธีการและเทคนิคใหญ่ๆ 2 แบบ คือ · กรณีที่คลื่นความถี่ผิดปกติมากเกินไป (ภาวะแกร่ง) ต้องใช้วิธีลดความถี่ลง โดยการเปลี่ยนความถี่ที่ได้รับจากผู้ป่วย เป็นความถี่รูปร่างตรงกันข้าม ส่งกลับไปหักล้าง เป็นการลดทอนพลังส่วนเกินให้น้อยลง เรียกวิธีการนี้ว่า BRT (Bioresonance Therapy) หรือ Mora Therapy ซึ่งเทียบได้กับ วิธีการขับระบายสิ่งก่อโรคหรือเสียชี่ (邪气)· กรณีที่ต้องการปรับสภาพของอวัยวะให้เข้าสู่ภาวะปกติ โดยความถี่ในช่วงความถี่ธรรมชาติของมัน เหมาะสำหรับสิ่งก่อโรคไม่รุนแรงและร่างกายอ่อนแอ เรียกว่า META THERAPY (Frequency Compensation)เทคนิคการขับส่วนเกินและการเสริมส่วนขาดหรือปรับอวัยวะเนื้อเยื่อให้สู่ภาวะปกติ(สมดุล) ต้องประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง โดยทั่วไปโรคที่เรื้อรัง มักมีสิ่งก่อโรค สารพิษอยู่ในร่างกาย ในขณะที่ร่างกายก็มักจะอ่อนแอร่วมด้วย การพยุงเจิ้งชี่ และขับเสียชี่ หรือการใช้คลื่นบำบัดด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ที่เทียบเคียงได้ คือ BRT (Bioresonance Therapy) และ META THERAPY (Frequency Compensation) จึงเป็นแนวทางรักษาในการปรับสมดุลเชิงพลังงาน ที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้าม

Read full article »
Est. Annual Revenue
$5.0-25M
Agree?
Est. Employees
100-250
Agree?
CEO Avatar

CEO

Update CEO

CEO Approval Rating

- -/100Thaibrt's headquarters is located in Nobby Beach, Queensland. Thaibrt generates $88.8K in revenue per employee