Source: Thaibrt Blog

Thaibrt Blog - การวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยคลื่นความถี่ธรรมชาติ

เรื่อง : นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูลสามหลวงสหคลินิกwww.samluangclinic.comการวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยคลื่นความถี่ธรรมชาติ (Bioresonance Diagnosis & Therapy) ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนจีนมีแนวคิดเกี่ยวกับพลังอย่างลึกล้า ทั้งในแง่การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายล้วนถูกขับเคลื่อน จากพลังลมปราณของร่างกาย และสัมพันธ์กับพลังของ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันคือ คลื่นความถี่ของสรรพสิ่งล้วนกระทบต่อความสมดุล ของมนุษย์ (ฟ้า-มนุษย์-ดิน เป็นหนึ่งเดียว)การแพทย์แผนจีนรู้ว่าจุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณบางจุด เป็นจุดเชื่อม และสะท้อนการทำงานของอวัยวะภายใน ได้ เช่นเดียวกับจุดสะท้อนบนฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, ใบหน้า, หู ฯลฯ ซึ่งเมื่ออวัยวะภายในมีความผิดปกติเกิดขึ้น จะ พบความผิดปกติของจุดสะท้อนต่างๆบนร่างกาย และ เมื่อกระตุ้นหรือนวดจุดเหล่านั้นก็จะมีสัญญาสะท้อนกับ ไปสู่ร่างกายได้ เป็นการแสดงว่าระบบต่างๆ ของ ร่างกาย อวัยวะภายในและส่วนต่างๆของร่างกาย สามารถเชื่อมสัมพันธ์กันในลักษณะสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นไฟฟ้าชีวภาพ(Bioelectric waves) เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเรียนรู้ช่วงคลื่นความถี่ของ อวัยวะต่างๆ ในภาวะปกติและในภาวะผิดปกติได้ไม่ยาก (ตัวอย่างเช่น หัวใจในภาวะปกติจะมีความถี่ธรรมชาติอยู่ระหว่าง 700-800 Hz. แต่ในภาวะหัวใจขาดเลือดจะมีคลื่น ความถี่สูงถึง 1500 Hz.) เช่นเดียวกับเรารู้ว่าสถานวิทยุ โทรทัศน์แต่ละสถานีมีคลื่นความถี่เท่าไร และด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการส่งผ่านสัญญาณด้วย sensor ที่มี ประสิทธิภาพและความไวสูง ไปกระตุ้นตำแหน่งต่างๆ บริเวณก้านสมอง (Brain stem) ในส่วนของไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของระบบสัญญาณหรือ คลื่นความถี่ของร่างกายทั้งหมด (ทั้งขาขึ้นสู่สมองและขาลง สู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย) รวมทั้งยังสามารถจับคลื่นความถี่ ของเซลล์, เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ที่ส่งผ่านมาและนา ขยาย สัญญาณแปลงค่า Scan ตามระดับพลังงาน บนตำแหน่งของ ภาพ Scan ออกมา ได้เช่นเดียวกับการ Scan Bar code ที่ เราคุ้นเคยอยู่ทุกวันนี้การตรวจสุขภาพของร่างกาย, อวัยวะภายในทุกระบบ, ระบบเลือด, โครโมโซม ฯลฯ โดยการจับและแปลง สัญญาณความถี่ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเหมือนการอ่าน Bar code แล้วแปลงเป็นภาพ ดูความผิดปกติของ พลังงานคลื่นความถี่ หรือ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อดูภาวะสมดุล และระดับการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพใน ระดับพลังงาน (ที่ยังตรวจไม่พบ) ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น พยาธิสภาพ (ที่ตรวจพบ) ด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน • การใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุด โดยมีจา นวน sensor ถึง 500 ตัว ในการรับและส่งสัญญาณความถี่จากอวัยวะ ภายใน การขยายสัญญาณ และแปรผล ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมีการ update ฐานข้อมูลทุกปี • ตรวจสุขภาพก่อนพบโรค, ป้องกันก่อนเกิดโรค, รักษา ระยะก่อตัวก่อนโรคจะพัฒนา (治未病) • รักษาด้วยการปรับสมดุลพลังระดับเซลล์ ด้วยคลื่น ความถี่ที่เป็นธรรมชาติของเซลล์ • ไม่ต้องเจาะเลือด, ไม่ต้องอดอาหาร, ปลอดภัย และ แม่นยำสูง • ตรวจเช็คยาและปริมาณขนาดยาที่เหมาะสม • ใช้เวลาตรวจทุกระบบ, แปรผลการตรวจ, รายงานผล การวินิจฉัย และข้อแนะนาเรื่องอาหาร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

Read full article »
Est. Annual Revenue
$5.0-25M
Agree?
Est. Employees
100-250
Agree?
CEO Avatar

CEO

Update CEO

CEO Approval Rating

- -/100Thaibrt's headquarters is located in Nobby Beach, Queensland. Thaibrt generates $88.8K in revenue per employee