Cerpnepal is a Private company. Cerpnepal generates $69.5K in revenue per employee

Cerpnepal is a Private company. Cerpnepal generates $69.5K in revenue per employee

Cerpnepal CEO: undefined undefined

CEO

Add

CEO Approval Rating

- -/100

Add Founded Year
Add Location

PrivateIndependent Company

Non-Profit & Government
Add Sector
Est. Annual Revenue
$100K-5.0M
Agree?
Est. Employees
25-100
Agree?

News

Feb 13, 2019
Cerpnepal Blog
Cerpnepal Blog गाउँमा कम्प्युटर शिक्षा अभियान काठमाडौंद्धारा विद्यार्थी तामाङलाई आर्थिक सहयोग
Jan 27, 2018
Cerpnepal Blog
Cerpnepal Blog चन्द्रोदय माध्यामिक बिद्यालयलाई ८ थान कम्प्युटर हस्तान्तरण
Apr 22, 2017
Cerpnepal Blog
Cerpnepal Blog चेपाङ बाल बालिका को लागी गाउँमा कम्प्युटर शिक्षा अभियान द्वारा रु २५००० सहयोग हस्तान्त्रण
Sep 17, 2016
Cerpnepal Blog
Cerpnepal Blog श्री सुन्दरी उच्च मा बि आगिन्चोक-६ धादिङमा कम्युटरसहित इ-लाइब्रेरीको स्थापना
Jan 31, 2016
Cerpnepal Blog
Cerpnepal Blog श्री शान्ती उच्च मा बि लम्जुङ कुन्छा २,लाई ६ थान कम्प्युटर सहयोग
Jan 17, 2016
Cerpnepal Blog
Cerpnepal Blog गाउँमा कम्प्युटर शिक्षा अभियान नेपाल द्वारा ३ थान कम्प्युटर सहयोग
Nov 22, 2015
Cerpnepal Blog
Cerpnepal Blog सुचना - कम्प्युटर हस्तान्त्रण बारे
Nov 15, 2015
Cerpnepal Blog
Cerpnepal Blog गाउंमा कम्प्युटर शिक्षा अभियान काठ्माण्डौ नेपाल द्वारा छात्र बृदी प्रदान
Nov 12, 2015
Cerpnepal Blog
Cerpnepal Blog ढकालले दिए तिहारको दक्षिणा कम्प्युटर शिक्षा लाई
Nov 11, 2015
Cerpnepal Blog
Cerpnepal Blog शुभ दीपावली २०७२

Cerpnepal Blogs

Cerpnepal Headquarters

Cerpnepal Summary

ABOUT

Overview

Cerpnepal has an estimated 53 employees and an estimated annual revenue of 3.7M....

Competitors

There are no competitors identified for Cerpnepal

Acquisitions

There have been no acquisitions found related to Cerpnepal

Funding

Funding data cannot be found related to Cerpnepal

Investments

Recent investment data cannot be found related to Cerpnepal

Frequently Asked Questions about Cerpnepal

  1. How much revenue does Cerpnepal generate?

    Cerpnepal generates $3.7M in revenue
  2. How much funding does Cerpnepal have?

    Cerpnepal has historically raised $0 in funding
  1. How many employees does Cerpnepal have?

    Cerpnepal has 53 employees

Trending Companies